Til brugere og lejere

TIl brugere og lejere

Tag hensyn

Gå roligt på vejene omkring Stavnsbo og tag hensyn til naboerne!

Gå ikke ud på markerne eller ind på andre grunde.
Undlad at kaste grene og andet i søerne.
Værn om plante- og dyreliv.

HUSK: INGEN HØJ MUSIK! Se også ordensreglerne.

Some description

Some description

Opvarmning

Der er el-opvarmning overalt i huset samt en brændeovn i hver ende af stuen.
El afregnes efter målt forbrug. Opvarmningen er termostatstyret.

Husk at lukke vinduer og døre når varmen er tændt.

Elmåleren aflæses af brugerne ved ankomst og afrejse.

Some description

Tag selv brænde og kul med

Der findes en stor grill medbring selv kul.

Medbring selv brænde til husets brændeovne og lejrbål.
Der kan evt. samles brænde mellem træerne bag bålpladsen og oppe på bakken.
Lad være at gå ind og hente brænde i naboens lille granskov langs grusvejen!

Hent folder om Stavnsbo