Ordensregler

Ordensregler

 

Ordensregler som PDF

 • Stavnsbo må ikke benyttes til larmende fester og arrangementer.
  Akustisk guitarspil og sang er et acceptabelt lydniveau udendørs. Elektrisk forstærket musik må kun spilles indendørs. Efter kl. 23 skal al musik foregå indendøre med lukkede vinduer og døre af hensyn til naboerne.
 • Det forventes, at man færdes roligt på vejene omkring Stavnsbo og respekterer de omkringliggende huse! Stavnsbos grund er stor, så lad være at gå ind på naboernes!
 • Det er selvfølgelig ikke tilladt at gå ud i kornmarkerne rundt om stavnsbos grund
 • Lad være at smide tomme flasker og affald i naturen!
 • Parkering skal ske på pladsen foran huset. Kør ikke ind på græsset
 • Undlad at kaste grene og lignende i søerne, værn om plante- og dyreliv, så Stavnsbo kan bevares som et sted, man vil være glad for at vende tilbage til.

English Translation - These rules must be respected

 • Stavnsbo must not be used for noisy parties and events.
  Acoustic guitar playing and singing is an acceptable sound level outdoors. Electrically amplified music
  may only be played indoors. After kl. 23 all music must take place indoors with closed windows and
  doors for the sake of the neighbors. It is not allowed to play music outside the house after 11 PM.
 • Respect the houses around. Don’t walk into the neighbours areas.
 • Of cause it is not allowed to walk into the fields of seeds.
 • Don’t throw empty bottles and rubbish into the nature!
 • Parking area is only at the place in front of the house. No driving into the grass area.
 • Don’t throw things into the lakes and take care of animals and plants in the nature. Help us to keep Stavnsbo as a place you would like to visit again.

Some description

Ordensregler som PDF